WWW.smutny.name

Doména SMUTNY.NAME hostí několik webových stránek rozdělených do několika oblastí. Tato stránka slouží jasko rozcestník do těchto stránek. Osobní stránky Mariána Smutného jsou přesunuty na adresu marian.smutny.name

.

SMUTNY.NAME domain hosts several Web pages divided into several areas. This page is a signpost to this sites. Marian Smutny Personal pages are moved to address marian.smutny.name

.